Unit 2-2

Monique Dingemans

Tijd om dingen achter je te laten

Monique vindt het belangrijk om samen met een patiënt te onderzoeken waar de angel van de lijdensdruk zit om zo te werken naar een situatie waarin de klachten niet meer als allesoverheersend worden ervaren. Ze gebruikt daarvoor verschillende vormen van psychotherapie zoals bijvoorbeeld EMDR, cognitieve gedragstherapie, gesprekstechnieken en toepassingen van mindfulness.

Just Host SSL e-mail webhosting

Behandeling

Uw behandeling start altijd met een individuele intake. Tijdens dit gesprek wordt kennisgemaakt en zal ik u vragen stellen om aan het eind van het gesprek te kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden en hoe de behandelingen eruit zullen zien.

Behandelmethoden:

– EMDR, mindfulness en cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende therapie.
– Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR)

Aanmelding

Aanmelden kan middels inspreken van de voicemail op nummer: 06-19136492. U wordt dan z.s.m. teruggebeld.

Wachttijd

Er is momenteel geen wachttijd voor intake. Na intake is er geen wachttijd voor behandeling.

Psychische klachten

Psychische klachten binnen de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ: Klachten waarvoor je binnen Psychologiepraktijk Monique Dingemans terecht kunt zijn: – (complexe) Trauma-gerelateerde klachten (inclusief seksueel overschrijdend gedrag) – Angst –en stemmingsklachten, somberheid – Somatisch onverklaarde klachten inclusief aanhoudende lichamelijke klachten – Persoonlijkheidsproblematiek
Just Host vlot